Styrelsen informerar

Informations- och faktablad - Styrelsens kanal för information


INFORMATIONSBLAD - Information om allmänna frågor:

2024: Mars, Juni

2023: Januari, April, Maj, Augusti, December

2022: Mars, JuniNovember

2021: Juli, Augusti, November

2020: Maj, Juli, December

2019: Augusti

2018: April, Oktober

2017: Juni, Juni bilaga, Oktober

2016: Februari, Mars, Juni, Oktober, December

2015: Februari, Juni, September, December

2014: Februari, Maj, September, November

2013: Januari, April-1, April-2, Oktober, November, December

2012: Januari, April, Maj, November, December

2011: September, December


FAKTABLAD - Information om specifika frågor:

Uppgifter om huset och föreningen

Inomhustemperatur

Elektroniska nycklar

Ventilationen