Förvaltare

Förvaltare


EKONOMISK FÖRVALTARE

Ekonomisk förvaltare är numera Riksbyggen Fastighetsägare AB som förvärvat ISS verksamhetsgren Fastighetsägare


OBS!

I den ekonomiska förvaltningen av Brf Alnmåttet ingår att Riksbyggen sköter föreningens lägenhetsregister. Det betyder bland annat att styrelsen för Brf Alnmåttet inte undertecknar några pantbrev. Se nedan under "Lägenhetsförteckning"


Kontakta Ekonomicenter Uppsala

Postadress: RB Fastighetsägare AB, Box 307, 751 05 Uppsala

Besöksadress: Portalgatan 2B

Telefon: 0771-860 860


Hyresavdelningen

Hyres- och avgiftsavier, e-fakturor och autogiro

E-post: rbfast.hyror@riksbyggen.se

Telefon: 018-66 01 60

Telefontid mån-fre kl. 09.00–12.00


Lägenhetsförteckning

Panter, överlåtelser, kreditupplysningar, kontrolluppgifter lägenhetsförsäljning, förfrågningar från banker och mäklare samt inre reparationsfond, kontrolluppgift, lägenhetsförsäljning och kundfakturering

E-post: rbfast.hyror@riksbyggen.se

Telefon: 018-66 01 94 (Telefontid mån-fre kl. 09.00–12.00 och 13.00–16.00)TEKNISK FÖRVALTNING

Från och med den 1 januari 2015 har brf. Alnmåttet inte längre något fastighetsskötaravtal utan kommer att sköta den tekniska förvaltningen i egen regi. Alla boende uppmanas att rapportera fel till fel@alnmattet.se eller genom meddelande i styrelsens brevlåda i port 39


Vid allvarliga fel under kvällar, nätter och helger har föreningen som tidigare ett avtal med Securitas jourtjänst

08-657 77 22Bostadsrättsföreningen Alnmåttet, www.alnmattet.se, info@alnmattet.se