Förvaltare

Förvaltare


EKONOMISK FÖRVALTNING

Ekonomisk förvaltare är numera Simpleko som är ett helägt dotterbolag till Riksbyggen


OBS!

I den ekonomiska förvaltningen av Brf Alnmåttet ingår att Simpleko sköter föreningens lägenhetsregister.

Det betyder bland annat att styrelsen för Brf Alnmåttet inte undertecknar några pantbrev.


Kontaktuppgifter till Simpleko

Postadress: Simpleko, Box 307, 751 05 Uppsala

Besöksadress: Ljusbärargatan 2, 754 23 Uppsala

Hemsida för boende: https://www.simpleko.se/for-kunder/for-boende/TEKNISK FÖRVALTNING

Sedan 2015 har brf. Alnmåttet inte längre något fastighetsskötaravtal utan kommer att sköta den tekniska förvaltningen i egen regi. Alla boende uppmanas att rapportera fel till fel@alnmattet.se eller genom meddelande i styrelsens brevlåda i port 39. Vid allvarliga fel under kvällar, nätter och helger har föreningen som tidigare ett avtal med Securitas jourtjänst 08-657 77 22.