Bostadsrättstillägg

Bostadsrättstillägg


Styrelsen har tecknat ett gemensamt bostadsrättstillägg omfattande alla medlemslägenheter.

Information om gällande avtal finns här.