Styrelse mm

Styrelse, revisorer & valberedning (gäller från 29 maj 2024)

Styrelseledamöter

Eric Tedesjö (ordförande)

Bo Lindblad (vice ordförande)

Henrik Garphult (ekonomi)

Hulda Wickbom (sekreterare)

Per Jansson

Gunnel Goding

Eva Lindström


Styrelsesuppleanter

Eva Fernström

Roland Wirstedt


Revisorer, externa

Sofia Gunnarsson, Allians Revision & Redovisning AB (ordinarie)

Robert Pettersson, Allians Revision & Redovisning AB (suppleant)


Revisor, intern

Mikael Santoft (ordinarie)


Valberedning

Magnus Mårdberg (sammankallande)

Margareta Wiström Danielsson