Stadgar & Trivselregler

Stadgar och trivselregler


Stadgar

Här hittar du föreningens stadgar som uppdaterades år 2020.


Trivselregler

Trivselreglerna har tagits fram för att alla boende har ett ansvar för den gemensamma trivseln. Reglerna innefattar allt ifrån hur vi sorterar våra sopor i miljöstugan, över vad som gäller för tvättstugorna och hur vi tillsammans disponerar gården. Trivselreglerna antogs vid ordinarie föreningsstämma 2004 och en del tillägg gjordes vid ordinarie föreningsstämma 2010. Därefter har trivselreglerna fortlöpande uppdaterats och förtydligats av styrelsen så att de hålls aktuella med hänsyn till de förändringar som sker med tiden.