Miljöstuga

Miljöstuga


Påsar för matavfall

Påsar för matavfall finns i miljöstugan


Instruktioner

Tänk på att läsa på instruktionerna ovanför respektive kärl så att du inte slänger saker på fel ställe


Vad bör man undvika?

Du får inte ställa större möbler eller annat skrymmande på golvet framför de gröna sopkärlen. Det som inte får plats i kärlen skall du själv transportera till återvinningscentralen. Du får inte slänga byggavfall, din gamla spis, kyl eller frys i miljöstugan. Sådant klassas som grovavfall och det får du själv transportera till en återvinningscentral för grovavfall


Den närmaste återvinningscentralen finns i Östberga


Jag vill veta mer om sopsortering

Om du vill veta mer om sopsortering hittar du mycket information hos Stockholm Vatten och Avfall