Bredband och TV

Bredband & kabel-TV


Bredband

Förening installerade under 2008 ett fiberoptiskt nät i fastighten. Föreningen äger hela nätet. Avtal har tecknats med Bredband2 om tillgång till Internet. Kostnaden för att driva nätet och uppkoppling till Internet tas av föreningen. Det betyder att alla boende, både medlemmar och hyresgäster, har fri tillgång till Internet med hastigheten (100/100 Mbit/s).

 

Kabel-TV

I samband med ombildningen till bostadsrättsförening fick föreningen överta ett avtal, gällande kabel-TV med ComHem, som Svenska Bostäder tecknat. Avtalet löper till 2018. I avtalet ingår:

svt1; svt2; tv4; svt24; svtB Kunskapskanalen; Lokal kanal.


Du som önskar tillgång till fler kanaler får själv teckna avtal med ComHem om detta. Du kan även teckna avtal om TV med andra leverantörer.


Tekniska problem

Om du har tekniska problem med anslutningen till ComHem skall du kontakta den tekniska kundservicen hos ComHem antingen via www.comhem.se eller telefon 0771-55 00 00).


ComHem kommer, om problemet inte går att lösa på annat sätt, att sända ut en tekniker som kontrollerar din anslutning. Om felet skulle visa sig bero på den utrustning du anslutit kommer du att debiteras för teknikerns insats. Om felet beror på den del av utrustningen som ComHem ansvarar för kommer du inte att debiteras något utan åtgärden omfattas av föreningens supportavtal med ComHem.


Extra antennuttag

Om du önskar få extra antennuttag installerat få du själv kontakta en CANT-auktoriserad installationsfirma (www.cant.se) och själv stå för de kostnader som följer.


Bostadsrättsföreningen Alnmåttet, www.alnmattet.se, info@alnmattet.se