Bredband och TV

Bredband och kabel-TV


BREDBAND & INTERNET

Föreningen installerade under 2008 ett fiberoptiskt nät i fastighten varefter avtal tecknades med Bredband2 om tillgång till Internet. Kostnaden för att driva nätet och uppkopplingen till Internet tas av föreningen. Det betyder att alla boende, både medlemmar och hyresgäster, har fri tillgång till Internet med hastigheten (1000/1000 Mbit/s). Efter att avtalet med Bredband2 omförhandlades i december 2020 övergick ansvaret för all aktiv utrustning till Bredband2.


På Faktablad 06 (under omarbetning) hittar du mer information om bredband och Internet.


Felanmälan

Om du har fel på ditt bredband skall du inte kontakta föreningen utan istället vända dig till kundtjänsten hos

Bredband2 på telefonnummer 0770-811 000 eller via e-post till helpdesk@bredband2.se.


KABEL-TV

2017 tecknade föreningen ett kollektivt avtal med ComHem (numera Tele2) om ett utbud av TV-kanaler som ingår i månadsavgiften/hyran för alla boende i huset. Information om kanalutbudet finns här. Du som önskar tillgång till fler kanaler får själv teckna avtal med Tele2 om detta. Du kan även teckna avtal om TV med andra leverantörer om du så önskar..


Felanmälan

Om du har tekniska problem med anslutningen till din kabel-TV skall du kontakta den tekniska kundservicen hos Tele2 via www.tele2.se/kundservice/tv-och-play.


Extra antennuttag

Om du önskar få extra antennuttag installerat få du själv kontakta en CANT-auktoriserad installationsfirma (www.cant.se) och själv stå för de kostnader som följer.