Fönster

Fönster


Fönstren är en del av byggnaden som föreningen ansvarar för. Som medlem har du dock underhållsansvaret för glas, beslag, handtag och mekanik samt för målningsarbeten, undantaget fönstrens utsida. Till hjälp att utföra det fortlöpande underhållet finns fönstertillverkarens anvisningar för skötsel och underhåll. Du hittar anvisningarna här.