Vattenskada

Vattenskada


Att tänka på vid vattenskada


Larma

Inled alltid med att kontakta föreningens rörmokare Nacka Vvs Teknik och Fastighet AB (info@nackavvsteknik.se), (mobil: 070-280 76 78) eller Securitas (08-657 77 22) vid tid utanför normal arbetstid så att du snabbt får någon till fastigheten som kan stänga av flödet om en vatten- eller värmeledning sprungit läck alternativt spola en avloppsledning om det är vad som behövs. Försök inte att på egen hand stänga av vatten eller värme genom att reglera ventiler i källarutrymmet. Sänd information om det inträffade till fel@alnmattet.se.


Torka upp

Efter det att du larmat är det viktigt att försöka begränsa skadan genom att torka upp vattnet. Styrelsen har införskaffat en våtsugare som kan användas för detta ändamål. Den finns placerad i styrelserummet dit alla i styrelsen har nyckel. Kontakt med styrelsemedlem får du genom något av de mobilnummer som finns på anslagstavlan i varje port.


Vem står för kostnaderna att återställa?

Om skadan orsakats av fel på vatten- eller värmesystemet är det i normalfallet något som föreningen ansvarar för. Om skadan orsakats i samband med pågående renovering eller dylikt så ansvarar den som utfört arbetet för de skador som blivit följden. Det är därför viktigt att, vid renoveringsarbeten, alltid anlita företag som har behörigheter och de ansvarsförsäkringar som behövs.


Bostadsrättsinnehavarens försäkring

Det är viktigt att du som är bostadsrättsinnehavare har en hemförsäkring. Det bostadsrättstillägg som normalt alltid behövs behöver du inte teckna själv. Sådant tillägg har Brf. Alnmåttet under 2011 tecknat kollektivt för alla medlemmar. Läs mer >>