Upplåtelse i andra hand

Viktigt vid upplåtelse i andra hand


Vid uthyrning i andra hand är det viktigt att bostadsrättshavaren ansöker om styrelsens medgivande. Det görs lämpligen genom att bostadsrättshavaren fyller i den för ändamålet särskilt framtagna blanketten. Styrelsen kommer därefter att informera den ekonomiska förvaltaren om vem som hyr ut i andra hand och för vilken tidsperiod.


Sedan 2003-01-01 åligger det bostadsrättshavaren att själv informera skattemyndigheten om sin andrahandsuthyrning. Skattemyndigheten gör stickprovskontroller hos de olika bostadsrättsföreningarna för att se att detta fungerar.