Barnvagnar

Barnvagnar


Barnvagnsrum

Föreningen har elva barnvagnsrum som finns på bv i port 11, 13, 15, 19, 23, 27, 29, 33-35, 37, 41 och 43


Förvaring i barnvagnsrum

I barnvagnsrummen får endast barnvagnar och rullatorer som används regelbundet förvaras. Långtidsförvaring skall ske det egna förrådet. Barnvagnar och rollatorer som förvaras i rummen ska vara märkta med namn och port. Andra saker får inte förvaras i barnvagnsrummen. Omärkta och/eller otillåtna saker kommer att rensas bort regelbundet


Tillträde till barnvagnsrum

För tillträde till barnvagnsrum kontakta pac@alnmattet.se


Kontaktperson

En av styrelsens medlemmar fungerar som kontaktperson för frågor som gäller barnvagnsrum. Kontaktpersonen svarar på frågor som gäller rummen och nås på info@alnmattet.se