Viktigt vid renovering


Viktigt vid renovering


Vid renovering och ombyggnation är det viktigt att bostadsrättshavaren ansöker om styrelsens medgivande. Det görs lämpligen genom att bostadsrättshavaren fyller i den för ändamålet särskilt framtagna blanketten.


Styrelsen kommer därefter att ta ställning till om de åtgärder som föreslås kan godkännas. Efter styrelsens godkännande är det viktigt att du som medlem tar ditt ansvar som byggherre. Det innebär att du har ansvar för att arbetena utförs enligt det  underlag som styrelsen godkänt. Det innebär vidare att du ser till att minimera störningarna för kringboende och att bilning och annan bullrande verksamhet annonseras i förväg i den egna och kringliggande portar med uppgift om datum och tider. Det innebär dessutom att du har skyldighet att se till att byggsopor avlägsnas snabbt.


Till hjälp har styrelsen utarbetat ett särskilt dokument som innehåller en hel del råd och anvisningar som skall iakttas. Om det uppstår frågor kan dessa meddelas info@alnmattet.se.