Garaget

Garaget


Hur mycket kostar det att hyra en garageplats?

Boende i Brf Alnmåttet:

MC-plats: 500 kr/månad

Öppen bilplats: 1300 kr/månad

Öppen bilplats XL: 1350 kr/månad

Öppen elbilsplats: 1450 kr/månad

Öppen elbilsplats XL: 1500 kr/månad

Inburad bilplats: 1400 kr/månad


Externa hyresgäster och företag: (25 % moms tillkommer enligt gällande skatteregler)

MC-plats: 500 kr/månad (exkl. moms)

Öppen bilplats: 1400 kr/månad (exkl. moms)

Öppen bilplats XL: 1450 kr/månad (exkl moms)

Öppen elbilsplats: 1550 kr/månad (exkl moms)

Öppen elbilsplats XL: 1600 kr/månad (exkl. moms)

Inburad bilplats: 1500 kr/månad (exkl. moms)


Elbilsplatser:

För elbilsplatser tillkommer separat debitering för elförbrukningen

Guide för Zaptec App


Kö till garageplatser

Boende i Brf Alnmåttet har företräde till parkeringsplatserna vilket innebär att föreningen upprätthåller två kölistor. En intern kölista för de som är boende i Brf Alnmåttet och en extern kölista för de som inte är boende i Brf Alnmåttet


Du som vill ställa dig i kö

Om du vill ställa dig i kö till P-plats behöver du lämna följande uppgifter till garaget@alnmattet.se:

- Namn

- Adress

- Mobilnr

- Information om vilken bil du har (vi har begränsningar för de allra största bilmodellerna)

- Information om vilken typ av plats du vill ha i första hand


Kontaktperson för kontrakt etc.

En av styrelsens medlemmar fungerar som kontaktperson för frågor som gäller garaget. Kontaktpersonen svarar

på frågor som gäller garaget, upprätthåller kölistor och förmedlar uppgifter till den ekonomiska förvaltaren för upprättande av kontrakt. Kontaktpersonen nås på garaget@alnmattet.se


Att hyra eller säga upp garageplatser

Du som önskar hyra gargeplats hör av dig till garaget@alnmattet.se

Du som redan hyr plats men önskar säga upp platsen kan använda vår blankett om uppsägning


Slussen

Vid in- och utfart kan bara ett fordon i taget passera genom den sluss som finns mellan nedre och yttre portarna. Det betyder att var och en öppnar för sig. In- och utfarten är bara avsedd för färd med fordon. Gångtrafikanter hänvisas till dörrarna vid Tideliusgatan 31 och 43 alternativt källargångarna för dig som är boende i huset


Ordningsregler

Här kan du läsa om de ordningsregler som gäller för dig som hyr garageplats


Fjärrkontroll för inpassering

Du som önskar ha en fjärrkontroll för infatrsporten kan höra av dig till garaget@alnmattet.se kostnaden är 400 kr.

Information och bruksanvisning.


Sopor

Sopsäckarna vid tvättplatsen är avsedda för sådana sopor som följer av tvättning och rengöring av fordon. De är alltså inte avsedda för sopor från hushåll eller för skrymmande föremål. Bilbatterier får inte lämnas i garaget utan skall lämnas in på bensimack eller återvinningsstation