Garaget

Garaget


Hur mycket kostar det att hyra en garageplats?

Boende i Brf Alnmåttet:

MC-plats: 500 kr/månad

Öppen bilplats: 1300 kr/månad

Öppen elbilsplats: 1575 kr/månad

Extra lång öppen bilplats: (nr. 601-619) 1350 kr/månad

Inburad bilplats: 1400 kr/månad


Externa hyresgäster och företag:

MC-plats: 500 kr/månad (exkl. moms)

Öppen bilplats: 1400 kr/månad (exkl. moms)

Öppen elbilsplats: Dessa platser är reserverade för boende i Brf Alnmåttet

Extra lång öppen bilplats: (nr. 601-619) 1450 kr/månad (exkl. moms)

Inburad bilplats: 1500 kr/månad (exkl. moms)


Anm.

Moms (25 %) tillkommer enligt gällande skatteregler vid uthyrning till externa hyresgäster och till företag. Med externa hyresgäster avses personer som hyr garageplats utan att bo i huset.


Kö till garageplatser

Boende i Brf. Alnmåttet har företräde till garageplats vilket gör att när garaget är fullbokat kommer dessa att få förtur till de platser som blir lediga.


Kontaktperson för kontrakt etc.

En av styrelsens medlemmar fungerar som kontaktperson för garaget. Kontaktpersonen upprätthåller lista på köande till garaget, svarar för upprättande av kontrakt och svarar på frågor om garaget. Kontaktpersonen nås på, garaget@alnmattet.se


Att hyra eller säga upp garageplatser

Du som önskar hyra gargeplats hör av dig till garaget@alnmattet.se.

Du som redan hyr plats men önskar säga upp platsen kan använda vår blankett om uppsägning.


Slussen

Vid in- och utfart kan bara ett fordon i taget passera genom den sluss som finns mellan nedre och yttre portarna. Det betyder att var och en öppnar för sig. In- och utfarten är bara avsedd för färd med fordon. Gångtrafikanter hänvisas till dörrarna vid Tideliusgatan 31 och 43 alternativt källargångarna för dig som är boende i huset.


Ordningsregler

De ordningsregler som gäller för garaget framgår av kontrakten och de anslag som sitter i garaget. Ett par saker som behöver uppmärksammas är nedanstående om sopor och hur man uppträder i slussen.


Sopor

Sopsäckarna vid tvättplatsen är avsedda för sådana sopor som följer av tvättning och rengöring av fordon. De är alltså inte avsedda för sopor från hushåll eller för skrymmande föremål. Bilbatterier får inte lämnas i garaget utan skall lämnas in på bensimack eller återvinningsstation.


Fjärrkontroll för inpassering till garaget

Sedan ett par år kan man köpa en fjärrkontroll för inpassering till garaget utan att behöva gå ur bilen. Här kan du läsa mer om den.

 Bostadsrättsföreningen Alnmåttet, www.alnmattet.se, info@alnmattet.se