Om föreningen

Om föreningen


Huset Alnmåttet 1 ligger på Tideliusgatan 11-43 på Södermalm i Stockholm. Det  byggdes under perioden 1967-1968. Svenska Bostäder var husets ägare innan det i september med tomträtt 2001 förvärvades av bostadsrättsföreningen Alnmåttet som är en äkta förening enligt gällande krav. Föreningen omfattar 168 lägenheter och några kommersiella lokaler.


Tideliusgatan är uppkallad efter den legendariske skolläraren Carl-Herman Tidelius som verkade i Maria folkskola mellan 1880-1914.


Varför heter kvarteret Alnmåttet?

Alla kvarter i närområdet har anknytning till byggnation och teknik. Det är t ex Ingenjören, Linjalen, Tumstocken, Alnmåttet och Pinnpojken.


Husets arkitekt heter Lars Bryde. Läs om honom här >>


En artikel skrevs om föreningen i BoRätt, nr 3/2006. Läs artikeln här >>Vad är ett alnmått?

Aln är ett arvord som egentligen betyder underarm. Det är ett längdmått inom det äldre måttsystem som i Sverige avlöstes av metersystemet 1878. I enlighet med ordets betydelse var längden av en aln från början lika med underarmens längd från armbågen till långfingerspetsen.


I Sverige började man undan för undan att använda en aln som kallas Rydaholmsalnen som rikslikare. Den nämndes i Wäxiö stadga år 1414 som laga mått i Småland. Alnen fanns uppspikad på Rydaholms kyrkas dörr, för att man skulle kunna kontrollera marknadsfolkets alnmått. Man tog helt enkelt den misstänkte nasaren i nackskinnet och släpade honom och hans alnmått till kyrkdörren. Stämde inte måttet var det bara att sätta honom i stocken.


År 1604 beslutade Karl IX att Rydaholmsalnen skulle vara standardmått för hela Sverige. Kopior på alnen sändes till alla rådhus i landet och troligen till en del kyrkor. Alnen var huvudmått i Sverige fram till 1878.


Hur lång är en aln?

1 aln = 2 fot = 4 kvarter = 24 tum = 0,5938 m.