Om föreningen

Om föreningen


Huset byggdes under perioden 1967-1968. Svenska Bostäder var husets ägare innan det i september 2001 köptes av bostadsrättsföreningen Alnmåttet.


Husets arkitekt heter Lars Bryde. Läs om honom här >>


En artikel skrevs om föreningen i BoRätt, nr 3/2006. Läs artikeln här >>Vad är ett alnmått?

Aln är ett arvord som egentligen betyder underarm. Det är ett längdmått inom det äldre måttsystem som i Sverige avlöstes av metersystemet 1878. I enlighet med ordets betydelse var längden av en aln från början lika med underarmens längd från armbågen till långfingerspetsen.


I Sverige började man undan för undan att använda en aln som kallas Rydaholmsalnen som rikslikare. Den nämndes i Wäxiö stadga år 1414 som laga mått i Småland. Alnen fanns uppspikad på Rydaholms kyrkas dörr, för att man skulle kunna kontrollera marknadsfolkets alnmått. Man tog helt enkelt den misstänkte nasaren i nackskinnet och släpade honom och hans alnmått till kyrkdörren. Stämde inte måttet var det bara att sätta honom i stocken.


År 1604 beslutade Karl IX att Rydaholmsalnen skulle vara standardmått för hela Sverige. Kopior på alnen sändes till alla rådhus i landet och troligen till en del kyrkor. Alnen var huvudmått i Sverige fram till 1878.


Hur lång är en aln?

1 aln = 2 fot = 4 kvarter = 24 tum = 0,5938 m.

Bostadsrättsföreningen Alnmåttet, www.alnmattet.se, info@alnmattet.se