Tvättstugor

Tvättstugor


Inledning

I de flesta föreningar uppstår en del friktion kring användningen av de gemensamma tvättstugorna. Man har ibland kunnat läsa om att det till och med har gått så långt som till rena handgripligheter. Sådant har vi dessbättre varit förskonade ifrån. Men en del klagomål har det funnits kring användningen av tvättstugorna. Vi redogör därför i trivselreglerna om en del saker som det är bra att hyresgäster och medlemmar tänker på.


Viktigt att tänka på

Trivselreglerna (Var noga med att följa de anslag som finns i tvättstugorna och att läsa i trivselreglernas avsnitt för tvättstugan)


Bokning

Bokning (Bokning av tvättstugorna sker med appen "Boka Tvättid" eller via länken här eller på hemsidans startsida.