Balkonginglasningar

Balkonginglasningar


Samtliga husets balkonger är inglasade. Ansvaret för inglasningen ligger på föreningen, men den boende ansvarar för den fortlöpande skötseln av inglasningen. Till hjälp finns särskida skötselanvisningar utfärdade av tillverkaren.