Projekt

Projekt


Pågående projekt:

2024

Föreningen har genomfört en upphandling av ett nytt ställverk som är planerat att installeras under våren 2024.


Projekt som föreningen genomfört under tidigare år:

2023:

Föreningen genomförde en övergång till "gemensam el" under året vilket innebär den el som solcellsanläggningen producerar kan användas på ett mer fördelaktigt sätt. Antalet laddplatser i garaget har utökats till 55 st.


2022:

Den grind, i valvet mellan port 37 och port 39, som årsstämman beslutade om är monterad.

Samtliga cykelställ på gården har bytts ut under året och alla cykelrum är uppfräschade.


2021:

Solceller på taket är installerade sedan september 2021.


2019:

Ett nytt system för återvinning av värmen ur lägenheternas frånluft installerades, vilket inkluderar en helt ny undercentral. För att uppfylla myndighetskrav installerades ett nytt ventilationssystem hos en av förskolorna. OVK utfördes i samtliga lägenheter och lokaler. Enligt krav från Myndig-heten för samhällsskydd och beredskap (MSB) besiktigades husets skyddsrum och brister åtgärdades.


2018:

Ett antal parkeringsplatser i föreningens garage utrustades med laddboxar för laddning av elbilar.


2017:

Nytt kollektivt avtal tecknades med Com Hem om kabel-TV.


2016:

Fasader och balkonger på husets gårdssida renoveras. Samtliga balkonger glasas in.


2015:

Fasader och balkonger på husets utsida renoveras. Garagets sprinkleranläggning renoveras.

Vvs- anlägningarna i samtliga hyreslägenheter upprustas. Avloppstammarna spolas och besiktigas.


2014:

Alla fönster i huset byts ut (här kan du läsa en artikel om fönsterbytet). Gårdens lyktstolpar får LED-belysning.


2013:

Alla avloppsstammar besiktigas.


2012:

Entrégolven slipas. Kameraövervakning införs i garaget.


2011:

Båda tvättstugorna helrenoveras. Alla entrédörrar byts ut. Krypvinden tilläggsisoleras.


2010:

Taket läggs om. Samtliga trapphus målas.


2009:

Samtliga rörböjar på varmvattnets toppcirkulation byts ut.


2008:

Föreningen bygger eget fibernät.


2007:

Samtliga hissar renoveras. Elektroniskt passersystem införs. Samtliga entrépartier kaklas om.


2006:

Tak i soprum och andra ouppvärmda utrymmen isoleras. Undercentralen renoveras.


2005:

Samtliga källarförråd byggs om.


2004:

Tre lokaler görs om till bostadsrätter och en ny föreningslokal görs i ordning.


2003:

Ny energisnål belysning monteras i trapphus och källare.


2002:

Gamla soprummet byggs om till modern miljöstuga.


2001:

Taket repareras.