Viktigt vid försäljning

Viktigt vid försäljning


Styrelsen och föreningens ekonomiska förvaltare har kommit överens om att tillämpa följande rutiner vid överlåtelse ("försäljning") av en bostadsrätt.


Mäklaren

skickar överlåtelsehandlingar direkt till föreningen samt bifogar frankerat svarskuvert för retur av medlemsansökan. Föreningens adress är: Brf. Alnmåttet, Tideliusgatan 39, 118 69 Stockholm


Styrelsen

kontrollerar först mot lägenhetsregistret att det är rätt person/personer som säljer, skickar köpeavtal, och eventuellt depositionsavtal samt ett exemplar av medlemsansökan till vår ekonomiska förvaltare. Därefter sänds övriga påskrivna medlemsansökningar till mäklaren.


Mäklaren

Informerar köpare och säljare om att medlemsansökan godkänts eller avslagits.


Förvaltaren

Vår ekonomiska förvaltare registrerar de nya ägaruppgifterna i lägenhetsregistret, uppdaterar medlemsregistret.