Cyklar

Cyklar


Föreningen har fyra cykelrum samt cykelparkering på gården.

 

Cykelrum 

Port 17: 22 platser

Port 37: 8 platser (tidigare hobbyrummet)

Port 39: 8 platser

Port 41: Barncykelrum

 

I cykelrum 17, 37 och 39 hyrs alla platser ut mot en månatlig kostnad. Bara de som hyr plats har tillträde hit.

Cykelrum 41 är endast avsett för barn- & sparkcyklar. Hit har alla tillträde med gul PAC-bricka

 

Föreningen erbjuder vinterförvaring av cyklar i gamla pannrummet för de som inte cyklar vintertid. Öppet hus i pannrummet anordnas höst och vår för nedställning/upphämtning. För upphämtning /nedställning andra tider kontakta cykel@alnmattet.se 

 

Uthyrning

Du som önskar hyra en plats i cykelrum hör av dig till cykel@alnmattet.se med:

  • Namn
  • Adress
  • Lägenhetsnummer

 

Att hyra plats i cykelrum kostar 70 kr / månad. Du som redan hyr plats men önskar säga upp platsen kan använda vår blankett om uppsägning


Barncykelrummet

För barncykelrummet gäller att här förvaras endast cyklar som används regelbundet. Ingen långtidsförvaring och endast en cykel per barn är tillåtet i rummet


Kontaktperson för frågor

En av styrelsens medlemmar fungerar som kontaktperson för frågor som gäller cykelfrågor. Kontaktpersonen svarar på frågor som gäller rummen, upprätthåller kölistor och förmedlar uppgifter till den ekonomiska förvaltaren för upprättande av kontrakt mm. Kontaktpersonen nås på cykel@alnmattet.se