Felanmälan

Felanmälan


Vattenskada

Vattenskada


Felanmälan

Fel som inte är av akut karaktär rapporterar du via föreningens blankett

Fel av akut karaktär (som inte kan invänta kontorstid) anmäls till Securitas på jourtelefon 08-657 77 22.


Fel på hissar

Vid hissfel ringer du Trygga Hiss i Stockholm AB på nr 08-798 92 00.


Fel på det elektroniska passersystemet

pac@alnmattet.se


Fel på garageportar

Försök att kontakta någon i styrelsen. De flesta i styrelsen kan återställa garageportarnas reglersystem. Detta är oftast den åtgärd som behöver utföras. Om detta inte hjälper/eller om medlem i styrelsen inte kan nås skall felet anmälas till Trygga Hiss i Stockholm AB på nr 08-798 20 00.