Felanmälan

Felanmälan


Vattenskada

Vattenskada


Felanmälan

Alla fel som inte är akuta anmäls till fel@alnmattet.se eller genom meddelande i föreningens brevlåda i port 39.

Fel av akut karaktär anmäls till Securitas på jourtelefon 08-657 77 22.


Fel på hissar

Vid hissfel ringer du Trygga Hiss i Stockholm AB på nr 08-798 20 00.


Fel på det elektroniska passersystemet

Meddela pac@alnmattet.se


Fel på garageportar

Försök att kontakta någon i styrelsen. De flesta i styrelsen kan återställa garageportarnas reglersystem. Detta är oftast den åtgärd som behöver utföras. Om detta inte hjälper/eller om medlem i styrelsen inte kan nås skall felet anmälas till Trygga Hiss i Stockholm AB på nr 08-798 20 00.


Förvaltare

Förvaltare


Bostadsrättsföreningen Alnmåttet, www.alnmattet.se, info@alnmattet.se