Kontakt

Kontakt


E-post till föreningens styrelse

E-post som sänds hit når alla medlemmar i styrelsen: info@alnmattet.se


Valberedningen

Om du vill ställa dig till förfogande för styrelsearbete kan du sända ett mail till valberedningen: valberedningen@alnmattet.se


Boka föreningslokalen

Här anmäler du intresse för att boka föreningslokalen: boka@alnmattet.se


Frågor om hyra av förråd

Här anmäler du ditt intresse för att hyra ett extra förråd: forrad@alnmattet.se


Frågor om elektroniska nycklar

Här meddelar du om du förlorat en elektronisk nyckel (PAC-bricka) eller önskar fler: pac@alnmattet.se


Hyra av garageplats eller andra frågor som gäller garaget

Här meddelar du om du önskar hyra eller säga upp P-plats eller om du har andra frågor gällande garaget: garaget@alnmattet.se


Cyklar

Meddelanden som gäller frågor om cyklar kan lämnas här: cykel@alnmattet.se


Meddelanden

Meddelanden kan också lämnas i föreningens brevlåda Tideliusgatan 39, bv


Post sänds till

Brf. Alnmåttet, Tideliusgatan 39, 118 69 Stockholm