Kontakt

Kontakuppgifter


E-post till föreningens styrelse:

info@alnmattet.se


Valberedningen

Du som vill ställa dig till förfogande för styrelsearbete kan anmäla ditt intresse till valberedningen.


Felanmälan:

All felanmälan görs till fel@alnmattet.se eller genom meddelande i föreningens brevlåda i entrén till port 39.


Vid fel som behöver avhjälpas akut bör föreningens entreprenörer kontaktas vilka finns angivna på anslagstavlan i portens entréplan.


Boka föreningslokalen:

Du som behöver boka föreningslokalen kontaktar boka@alnmattet.se


Frågor om hyra av förråd:

Du som önskar hyra ett extra förråd kontaktar forrad@alnmattet.se


Frågor om elektroniska nycklar:

Du som förlorat en elektronisk nyckel (PAC-bricka) eller önskar fler kontaktar pac@alnmattet.se


Hyra av garageplats eller andra frågor som gäller garaget:

garaget@alnmattet.se


Frågor om bredband:

Du som önskar göra felanmälan kontaktar fel@alnmattet.se. För övriga frågor om bredband gäller info@alnmattet.se


Meddelanden:

Meddelanden kan också lämnas i föreningens brevlåda Tideliusgatan 39, bv


Post sänds till:

Brf. Alnmåttet, Tideliusgatan 39, 118 69 Stockholm
Bostadsrättsföreningen Alnmåttet, www.alnmattet.se, info@alnmattet.se