Gården

Gården


Förnyelse av gården

I nuläget har inga förändringar av gården beslutats.


Parkering på gården

Det råder ett generellt parkeringsförbud på gården. Den som har behov av att åka in för att lasta eller lossa kan göra det men man får alltså inte parkera bilen på gården. Parkeringsförbudet gäller både boende och hantverkare. När föreningen anlitar entreprenörer kan tillstånd för parkering i vissa undantagsfall utfärdas av styrelsen.


Odlingslotter

En del av gården är avsatt för odlare. Det är den del som finns på den östra delen av gården utmed fasaden mellan port 23 - 29. Information om vad som gäller för den verksamheten finns i dokumentet "riktlinjer för odlingslotter". En skiss finns också som visar indelningen.


Riktlinjer för odlingslotter


Skiss över odlingsområdet


Bostadsrättsföreningen Alnmåttet, www.alnmattet.se, info@alnmattet.se