Gården


Gården


Förnyelse av gården

I nuläget har inga förändringar av gården beslutats.


Parkering på gården

Vi önskar ha så lite fordonstrafik som möjligt på gården varför generellt parkeringsförbud råder. Samma regler kring parkeringsförbudet gäller som i Stockholm i övrigt. Den som har behov av att köra in för att packa i eller ur sitt fordon kan göra det, men om det inte pågår någon aktivitet kring fordonet anses det vara parkerat. Samma regler gäller som i Stockholm i övrigt. Parkeringsförbudet gäller alla - både boende och hantverkare. När föreningen anlitar en entreprenör som arbetar på styrelsens uppdrag kan denne ha särskilda behov av att ha tillgänglighet till sitt fordon och kan därför av styrelsen tilldelas tillstånd att parkera på anvisad plats på gården.


Felparkerade fordon

Ring Apcoa Parking, som vi har avtal med, (08-556 306 70) om du vill rapportera felparkerade fordon.


Odlingslotter

En del av gården är avsatt för odlare. Det är den del som finns på den östra delen av gården utmed fasaden mellan port 23 - 29. Information om vad som gäller för den verksamheten finns i dokumentet "riktlinjer för odlingslotter".