Tvättstugor

Tvättstugor


Inledning

I de flesta föreningar uppstår en del friktion kring användningen av de gemensamma tvättstugorna. Man har ibland kunnat läsa om att det ibland gått så långt som till handgripligheter. Detta har vi dessbättre varit förskonade ifrån. Men en del klagomål har det funnits kring användningen av tvättstugorna. Vi redogör därför här om en del saker som det är bra att hyresgäster och medlemmar tänker på.


Viktigt att tänka på

Var noga med att följa de anslag som finns i tvättstugorna och att läsa i trivselreglernas avsnitt för tvättstugan. Trivselreglerna >>


Bokning

Bokning av tvättstugorna sker via länk till extern server: Bokning

Här finns instruktioner för bokning: Instruktioner
Bostadsrättsföreningen Alnmåttet, www.alnmattet.se, info@alnmattet.se