Ansvarsuppgifter

Ansvarsuppgifter


Eric Tedesjö

- Ordförandefrågor


Lars Blomgren

- Cykelrum

- Uthyrning av garageplatser

- Hissar

- Garageportar


Henrik Garphult

- Ekonomi

- Anslagstavlor i entréer


Bo Lindblad

- Föreningens hemsida

- Elektroniskt passersystem PAC

- Frågor gällande föreningens fibernät


Eva Lindström

- Ansvarar för felanmälan

- Uthyrning av förråd

- Lås och nycklar

- Elektroniskt passersystem PAC


Jeanette Herrlin

- Gården


Jessica Kesti

- Ansvarar för kontakter med husets förskolor

- Samordnar cykelgruppen


Bostadsrättsföreningen Alnmåttet, www.alnmattet.se, info@alnmattet.se